Thư viện Lạc Hồng
Hóa học phân tích: Phần 3: Các phương pháp định lượng hóa học

Ký hiệu xếp giá
545 NG527T
Dewey
545
Xuất bản
6. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
303tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/03/2011 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ của phân tích định lượng; Biểu diễn và đánh giá kết quả phân tích định lượng; Các phép đo chính xác trong phân tích định lượng hóa học; Các phương pháp: Phân tích khối lượng, chuẩn độ axit - bazơ, chuẩn độ tạo phức, kết tủa, chuẩn oxi hóa - khử; Đại cương về phân tích thể tích
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014590  Còn  Rỗi          
100014591  Còn  Rỗi          
100014592  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1733