Thư viện Lạc Hồng
Xác suất và thống kê : Trong kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Ký hiệu xếp giá
519.507 6 Xa-K
Dewey
519.507 6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002
Mô tả
163tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 03:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1. Giới thiệu tổng quan và các mô tả thống kê. Chương 2. Xác suất. Chương 3. Biến ngẫu nhiên và phân bố xác suất. Chương 4. Lấy mẫu và phân bố xác suất của mẫu. Chương 5. Ước lượng. Chương 6. Kiểm định giả thiết thống kê. Chương 7. Kiểm định phi tham số, phi phân số. Chương 8. Kỹ thuật dự báo. Chương 9: Phân tích phương sai Chương 10: Hồi quy bội
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001356  Còn  Rỗi          
100001357  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1319