Thư viện Lạc Hồng
Nhà doanh nghiệp cần biết 50 ý tưởng tối ưu để giữ lấy khách hàng

Ký hiệu xếp giá
658.812 T310P
Dewey
658.812
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
126tr ; 20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/03/2011 03:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách có các nội dung: Dịch vụ: Bí quyết đến thành công; Những ý tưởng tối ưu áp dụng cho từng đối tượng khác nhau: áp dụng cho mọi người, áp dụng cho các giám đốc, áp dụng cho người bán hàng; Tóm tắt 50 ý tưởng tối ưu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014581  Còn  Rỗi          
100014582  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1021