Thư viện Lạc Hồng
Kỹ năng và quản trị bán hàng

Ký hiệu xếp giá
658.81 L250Đ
Dewey
658.81
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2009
Mô tả
287tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/03/2011 04:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các vấn đề cơ bản về hoạt động bán hàng và hành vi mua hàng, hoạt động chào - bán hàng và trưng bày; Một số kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý bán hàng cơ bản; Quản trị và khuyến mãi bán hàng; Một số biểu mẫu quản lý bán hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100014577  Còn  Rỗi          
100014578  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 844