Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật nhiệt : Cơ sở

Ký hiệu xếp giá
536Ky-N
Dewey
536
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
200tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 03:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN 1: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT Chương 1: Những khái niệm cơ bản và phương trình trạng thái của môi chất ở thể khí Chương 2: Định luật nhiệt thứ nhất và các quá trình nhiệt cơ bản của môi chất ở pha khí Chương 3: Một số quá trình khác của khí và hơi Chương 4: Định luật nhiệt thứ hai và chu trình Carnot Chương 5: Chu trình nhiệt động PHẦN 2: TRUYỀN NHIỆT Chương 6: Dẫn nhiệt Chương 7: Trao đổi nhiệt đối lưu Chương 8: Trao đổi nhiệt bằng bức xạ Chương 9: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001445  Còn  Rỗi          
100001446  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 359