Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học ứng xử

Ký hiệu xếp giá
153.2 Ta-X
Dewey
153.2
Xuất bản
4. - H.: Giáo dục, 2001
Mô tả
124tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/07/2004 10:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : Tâm lý ứng xử : lý luận và thực tiễn Phần II : Bài tập thực hành.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000028  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 754