Thư viện Lạc Hồng
Hóa học hữu cơ : Phương pháp giải - Luyện thi đại học

Ký hiệu xếp giá
547 Ho-C
Dewey
547
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2000
Mô tả
380tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 03:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HÓA HỌC HỮU CƠ 1. Mol 2. Chất khí 3. Phân tích chất hữu cơ 4. Xác định công thức phân tử 5. Một số phương pháp giải toán Phần 2: PHẦN BÀI TẬP Chương 1: Hidrocacbon Chương 2: Rượu - Phenol - Amin Chương 3: Andehit - Axit - Este Chương 4: Lipit - Gluxit - Chất béo - Aminoaxit - Polime
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001448  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 696