Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết hệ nhiều hạt

Ký hiệu xếp giá
530.14 Ly-H
Dewey
530.14
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
145tr ; 20,5
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 03:53 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN A: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT HỆ NHIỀU HẠT Chương 1: Phương pháp lượng tử hoá lần thứ hai Chương 2: Phương pháp biến phân: các gần đúng Hartree và Hartreefock Chương 3: Phương pháp nhiễu loạn (Raygleight) Chương 4: Phương pháp hàm Green PHẦN B: KHÍ ĐIỆN TỬ TRONG DƯƠNG ĐỒNG NHẤT Chương 1: Hệ điện tử không tưong tác, mô hình Sommerfield Chương 2: Phương pháp nhiễu loạn Chương 3: Hình thức luận điện môi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001379  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1010