Thư viện Lạc Hồng
Hóa học hữu cơ : Phương pháp giải toán - Luyện thi đại học

Ký hiệu xếp giá
547 Ho-C
Dewey
547
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000
Mô tả
420tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 04:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các hướng dẫn cơ bản Chương 2: Công thức phân tử, công thức cấu tạo Chương 3: Hidrocacbon Chương 4: Anken Chương 5: Ankin Chương 6: Aren Chương 7: Rượu Chương 8: Andehit, Xeton Chương 9: Axit Chương 10: Este : Toán tổng hợp : Rượu , Andehit, Axit, Este Chương 11: Phenol Chương 12: Amin - Amino - Axit
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001454  Còn  Rỗi          
100001455  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1428