Thư viện Lạc Hồng
Hóa hữu cơ : Luyện giải bài tập - Ôn thi đại học

Ký hiệu xếp giá
547 Ho-C
Dewey
547
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 1999
Mô tả
328tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 04:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Rượu - Phenol - Amin Chương 2: Andehit - Axit - Este Chương 3: Lipit - Gluxit - Chất béo - Aminoaxit - Polime
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001460  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1229