Thư viện Lạc Hồng
Hóa đại cương

Ký hiệu xếp giá
546 Ho-C
Dewey
546
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM, 0
Mô tả
221tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 05:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 8: Cân bằng hóa học ở mức độ của các quá trình hóa học Chương 9: Cân bằng pha Chương 10: Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học Chương 11: Dung dịch lỏng Chương 12: Dung dịch điện li Chương 13: Cân bằng Ion của nước Chương 14: Cân bằng trong dung dịch chất điện li khó tan Chương 15: Phản ứng trao đổi Ion và cân bằng thủy phân cân bằng trung hòa Chương 16: Điện hóa học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001463  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1440