Thư viện Lạc Hồng
Hóa đại cương : Lớp 10, 11, 12 Chuyên hóa và ôn thi hóa học

Ký hiệu xếp giá
546 Ho-C
Dewey
546
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
218tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
20/08/2004 05:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các khái niệm căn bản và định luật hóa học quan trong Chương 2: Cấu tạo nguyên tử Chương 3: Cấu tạo phân tử Chương 4: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học Chương 5: Phản ứng hóa học Chương 6: Sự điện li Chương 7: Phản ứng oxi hóa khử Chương 8: Sự điện phân
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001451  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 337