Thư viện Lạc Hồng
Hóa học : Ôn nhanh thi tú tài

Ký hiệu xếp giá
540 Ca-C
Dewey
540
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 1999
Mô tả
181tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 07:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Hệ thống hóa các công thức quan trọng khi giải toán hóa học Phần 2: Các phương pháp giải toán hóa học Phần 3: Các chú ý quan trọng khi giải toán hóa học Phần 4: Giáo khoa và bài tập Phần 5: Các bộ đề thi đề nghị Phần 6: Các đề thi và đáp án
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001461  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 612