Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở vật lý: tập bốn: điện học

Ký hiệu xếp giá
537.1 Co-L
Dewey
537.1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 2. - Giáo dục, 1999
Mô tả
295tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 07:57 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 23: Điện tích Chương 24: Điện trường Chương 25: Định luật Gauss Chương 26: Điện thế Chương 27: Điện dung Chương 28: Dòng điện và Điện trở Chương 29: Mạch điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001385  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 456