Thư viện Lạc Hồng
Tin học các bài toán và thuật giải chọn lọc

Ký hiệu xếp giá
004.015 1Ti-L
Dewey
004.015 1
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
231tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 08:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Tuyển tập các bài toán Phần 2: Một số bài toán có lời giải mẫu Phần 3: Hướng dẫn giải một số bài toán phần 1
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001465  Còn  Rỗi          
100001466  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 959