Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở vật lý: tập sáu: quang học lượng tử

Ký hiệu xếp giá
535.1Co-L
Dewey
535.1
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. - Giáo dục, 1999
Mô tả
503tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 08:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 39: Quang hình học Chương 40: Giao thoa Chương 41: Nhiễu xạ Chương 42: Lý thuyết tương đối Chương 43: Vật lý lương tử I Chương 44: Vật lý lương tử II Chương 45: Nguyên tử Chương 46: Sự dẫn điện trong chất rắn Chương 47: Vật lý hạt nhân Chương 48: Năng lượng hạt nhân Chương 49: Quark,Leptôn và Big Bang
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001387  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2812