Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết các điều kiện tối ưu

Ký hiệu xếp giá
519.3Ly-Ư
Dewey
519.3
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
181tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 08:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lý thuyết các điều kiện cần tối ưu của Dubovitsky - Milyutin Chương 2: Lý thuyết các điều kiện cực trị của Neustadt Chương 3: Điều kiện cần cho các bài toán tối ưu với hàm Lipschitz Chương 4: Điều kiện đủ tối ưu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001469  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1111