Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp giải toán vật lý Luyện thi vào Đại học

Ký hiệu xếp giá
530.107 6 Ph-H
Dewey
530.107 6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997
Mô tả
499tr ; 20,3cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 09:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
PHẦN I: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC Vấn đề 1: Dao động Vấn đề 2: Sóng cơ học PHẦN II: ĐIỆN XOAY CHIỀU Vấn đề 3: Mạch điện xoay chiều không phân nhánh Vấn đề 4: Mạch điện xoay chiều mắc song song Vấn đề 5: Đoạn mạch vừa song song vừa nối tiếp Vấn đề 6: Sản xuất và truyền tải điện năng Vấn đề 7: Dao động và sóng điện từ PHẦN III: QUANG HỌC Vấn đề 8: Sự phản xạ ánh sáng - Gương phẳng Vấn đề 9: Gương cầu Vấn đề 10: Sự khúc xạ ánh sáng Vấn đề 11: Thấu kính Vấn đề 12: Hệ thấu kính Vấn đề 13: Hệ gương cầu Vấn đề 14: Các hệ quang học khác Vấn đề 15: Mắt và các dụng cụ quang học Vấn đề 16: Tính chất sóng của ánh sáng PHẤN IV: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ Vấn đề 1: Lượng tử ánh sánh Vấn đề 2: Vật lý hạt nhân
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001394  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 410