Thư viện Lạc Hồng
Vật lý đại chúng

Ký hiệu xếp giá
530Vâ-C
Dewey
530
Xuất bản
4. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
803tr ; 24 cm - cuốn gồm 4 tập
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 10:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
TẬP I: Chương 1: Các khái niệm cơ bản Chương 2: C ác định luật chuyển động Chương 3: Các định luật bảo toàn Chương 4: Dao động Chương 5: Chuyển động của các vật rắn Chương 6: Sự hấp dẫn Chương 7: Áp suất TẬP II: Chương 1: Những viên gạch của lâu đài vũ trụ Chương 2: Cấu tạo vật chất Chương 3: Nhiệt độ Chương 4: Các trạng thái của vật chất Chương 5: Dung dịch Chương 6: Cơ học phân tử Chương 7: Các biến đổi phân tử Chương 8: Các định luật nhiệt động học Chương 9: Những phân tử lớn TẬP III: Chương 1: Điện Chương 2: Cấu trúc Điện của vật chất Chương 3: Điện từ học Chương 4: Tóm tắt về kỹ thuật điện Chương 5: Trường điện từ Chương 6: Vô tuyến điện TẬP IV: Chương 1: Bức xạ điện từ mềm Chương 2: Dụng cụ quang học Chương 3: Bức xạ điện từ cứng Chương 4: Những sự khái quát cơ học Chương 5: Cấu trúc hạt nhân nguyên tử Chương 6: năng lượng xunh quanh ta Chương 7: Vật lý vũ trụ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001396  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 741