Thư viện Lạc Hồng
Vật lý Phân tử và Nhiệt học

Ký hiệu xếp giá
536Vâ-H
Dewey
536
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
216tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 11:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhiệt độ Chương 2: Nguyên lý I của nhiệt động lực học Chương 3: Thuyết động học chất khí Chương 4: Nguyên lý II của nhiệt động lực học Chương 5: Khí thực Chương 6: Chất rắn kết tinh chương 7: Chất lỏng Chương 8: Biến đổi trạng thái của các chất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001404  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1207