Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế và phân tích thí nghiệm : Quy hoạch hóa thực nghiệm

Ký hiệu xếp giá
512.028 5Th-N
Dewey
512.028 5
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
619tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 02:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM NHẰM PHÂN TÍCH ĐỘ BIẾN ĐỘNG Chương 1: Thiết kế thí nghiệm cơ bản Chương 2: Một số thiết kế thí nghiệm khác Chương 3: Thiết kế nhân tố và nhân tố bộ phận Chương 4: Thiết kế thứ bậc Phần 2: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM NHẰM THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC MẶT ĐÁP Chương 1: Khái niệm cơ bản về thiết kế Chương 2: Thiết kế nhân tố Chương 3: Thiết kế xấp xỉ bậc nhất Chương 4: Thiết kế xấp xỉ bậc hai Chương 5: Thiết kế xấp xỉ bậc hai quay được Chương 6: Phân tích phương sai hồi quy bậc hai Chương 7: Hướng đi tới giá trị tối ưu của y trong xấp xỉ bậc hai. Dạng chính tắc của xấp xỉ bậc hai Chương 8: Phương pháp sử dụng mặt đáp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001471  Còn  Rỗi          
100001472  Còn  Rỗi          
100001473  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 743