Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch toán học

Ký hiệu xếp giá
512.502 8 5Qu-H
Dewey
512.502 8 5
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
560tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 02:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bài toán tối ưu hóa tổng quát và vấn đề mô hình hóa toán học Chương 2: Quy hoạch tuyến tính Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Quy hoạch tham số Chương 5: Quy hoạch động Chương 6: MỘt số phương pháp Quy hoạch cỡ lớn Chương 7: Quy hoạch phi tuyến Chương 8: Quy hoạch rời rạc Chương 9: Quy hoạch đa mục tiêu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001474  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1512