Thư viện Lạc Hồng
Quy hoạch tuyến tính : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
512.5Qu-T
Dewey
512.5
Xuất bản
1. - H.: Đại học Mở bán công TP.HCM, 1972
Mô tả
263tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 03:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính Chương 2: Bài toán đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Bài toán sản xuất đồng bộ Chương 5: Phương pháp sơ đồ mạng Pert
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001479  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 998