Thư viện Lạc Hồng
Tối ưu hóa : Quy hoạch tuyến tính và rời rạc

Ký hiệu xếp giá
512.5Tô-H
Dewey
512.5
Xuất bản
Tái bản lần 2. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
192tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 03:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 0: Mở đầu Chương 1: Thuật toán đơn hình Chương 2: Lý thuyết đối ngẫu Chương 3: Bài toán vận tải Chương 4: Tối ưu hóa rời rạc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001476  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1052