Thư viện Lạc Hồng
Các phương pháp tối ưu : Nhập môn

Ký hiệu xếp giá
512.5Tô-H
Dewey
512.5
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
153tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 04:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các kiến thức cơ bản về giải tích lồi Chương 2: Điều kiện tối ưu Chương 3: Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình Chương 4: Phương pháp hướng có thể Chương 5: Phương pháp hàm phạt điểm trong và điểm ngoài Chương 6: Phương pháp tuyến tính hóa và tối ưu hàm một biến Chương 7: Phương pháp tối ưu nhiều mục tiêu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001477  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 694