Thư viện Lạc Hồng
Cơ học : Tĩnh học và động học - Bài tập T1

Ký hiệu xếp giá
531.110 76 Cơ-T
Dewey
531.110 76
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
286tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
21/08/2004 04:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: TĨNH HỌC Chương 1: Bài toán phẳng (một vật) Chương 2: Bài toán phẳng (hệ vật) Chương 3: Bài toán không gian Chương 4: Bài toán ma sát Chương 5: Bài toán tìm trọng tâm Phần 2: ĐỘNG HỌC Chương 6: Chuyển động của điểm Chương 7: Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 trục cố định Chương 8: Chuyển động song song của vật rắn Chương 9: Chuyển động quay của vật rắn quanh 1 điểm cố định Chương 10: Hợp chuyển động của điểm Chương 11: Hợp chuyển động của vật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001412  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 436