Thư viện Lạc Hồng
Nhiệt động lực học và vật lý thống kê : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
530.1Nh-K
Dewey
530.1
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996
Mô tả
376tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 07:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đối tượng và phương pháp của nhiệt động lực học và vật lý thống kê các cơ sở của lý thuyết xác suất Chương 2: Một số vấn đề cơ bản của nhiệt động lực học Chương 3: Thuyết động học chất khí Chương 4: Luận đề cơ bản của vật lý thống kê Chương 5: Hàm phân bố Gipxơ Chương 6: Áp dụng phân bố Gipxơ vào các hệ thực Chương 7: Lý thuyết thăng giáng Chương 8: Các thống kê lượng tử Chương 9: Áp dụng các thống kê lượng tử
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001417  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1228