Thư viện Lạc Hồng
Vật lý chất rắn : Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
530.41 Va-R
Dewey
530.41
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997
Mô tả
344tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 07:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các loại liên kết - Phân loại vật rắn theo liên kết Chương 2: Tính chất cơ học của vật rắn Chương 3: Vật lý thống kê và tính chất của vật rắn Chương 4: Tính chất nhiệt của vật rắn Chương 5: Lý thuyết vùng năng lượng Chương 6: Bán dẫn Chương 7: Dẫn điện của vật rắn Chương 8: Tính chất từ của vật rắn Chương 9: Các hiện tượng tiệp xúc Chương 10: Các hiện tượng nhiệt điện và điện từ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001418  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1276