Thư viện Lạc Hồng
Hệ mờ và ứng dụng

Ký hiệu xếp giá
003.7Hê-D
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1998
Mô tả
414tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 07:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Cơ sở toán học về hệ mờ Phần 2: Những ứng dụng trong y học Phần 3: Điều khiển mờ Phần 4: Mạng Nơ - ron, Hệ thống mờ Nơ - ron và ứng dụng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001561  Còn  Rỗi          
100001562  Còn  Rỗi          
100001563  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1257