Thư viện Lạc Hồng
Kĩ thuật đo lường các đại lượng vật lý

Ký hiệu xếp giá
530.802Ki-L
Dewey
530.802
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
204tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 08:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG Chương 1: Các khái niệm cơ bản về kỹ thuật đo lường Chương 2: Đơn vị đo, chuẩn và mẫu Chương 3: Sai số của phép đo và gia công kết quả đo lường Chương 4: Cấu trúc cơ bản của dụng cụ đo Phần 2: CÁC PHẦN TỬ CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ ĐO Chương 5: Các cơ cấu chỉ thị Chương 6: Mạch đo lường và gia công thông tin đo Chương 7: Các chuyển đổi đo lường sơ cấp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001420  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1071