Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình cảm biến

Ký hiệu xếp giá
003.7Gi-B
Dewey
003.7
Xuất bản
2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
328tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 08:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những nguên lý cơ bản và các đặc trưng đo lường Chương 2: Cảm biến Quang Chương 3: Cảm biến nhiệt độ Chương 4: Cảm biến vị trí và dịch chuyển Chương 5: Cảm biến biến dạng Chương 6: Cảm biến vận tốc Chương 7: Cảm biến lực Chương 8: Cảm biến gia tốc và rung Chương 9: Cảm biến đo vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu Chương 10: Cảm biến đo áp suất chất lưu Chương 11: Cảm biến đo chân không Chương 12: Cảm biến bức xạ hạt nhân Chương 13: Cảm biến độ ẩm Chương 14: Cảm biến điện hoá Chương 15: Cảm biến đo thành phần khí
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001566  Còn  Rỗi          
100001567  Còn  Rỗi          
100001568  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2281