Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở tự động

Ký hiệu xếp giá
003.7Co-D
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
340tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 08:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Thiết bị và hệ thống tự động Chương 2: Mô hình toán học Chương 3: Đặc tính động học Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động Chương 5: Chất lượng quá trình điều khiển Chương 6: Hiệu chỉnh hệ thống Chương 7: Hệ thốngh phi tuyến Chương 8: Hệ thống điều khiển vi tính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001570  Còn  Rỗi          
100001571  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 658