Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở tự động hoá

Ký hiệu xếp giá
003.7Co-D
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
271tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần mở đầu: TỔNG QUÁT CHUNG VỀ TỰ ĐỘ HOÁ Phần một : CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU CHỈNH HỆ TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC Tổng quan về hệ thống điền chỉnh tự động Chương 1: Mô tả động học hệ thống điều chỉnh tự động Chương 2: Khảo sát hệ thống điều chỉnh tự động Phần hai : HỆ THỐNG ĐO CÔNG NGHIỆP - TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐO CÔNG NGHIỆP Chương 1: Đo nhiệt độ Chương 2: Đo áp suất và lưu lượng Chương 3: Phân tích nồng độ hỗn hợp khí Chương 4 : Đo một số thông số khác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001572  Còn  Rỗi          
100001573  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1499