Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng tử

Ký hiệu xếp giá
539Ly-T
Dewey
539
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
583tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 09:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Đại cương về nhóm Chương 2: Đại cương về lý thuyết biểu diễn nhóm Chương 3: Các nhóm điểm Chương 4: Phương pháp Idempôten Chương 5: Các phương pháp lý thuyết nhóm trong cơ học lượng tử Chương 6: Các nhóm không gian Chương 7: Đại cương về nhóm Lie Chương 8: Các nhóm SO(2), SO(3) và ... Chương 9: Các trạng thái Electrôn phân tử theo phương phápMo-Lcao Chương 10: Các trạng thái Electrôn tinh thể theo phương Electrôn tự do Chương 11: Nhóm Lorentz Chương 12: Nhóm Poincaré Chương 13: Các nhóm U(n) và SU(n) Chương 14: Phép phân loại các đại số Lie nửa đơn Chương 15: Phép biểu diễn các đại số Lie nửa đơn Chương 16: Các đại số Lie kinh điển Chương 17: Một số quy tắc về phép nhúng nhóm và biểu diễn hạ cảm Chương 18: Ứng dụng lý thuyết nhóm vào việc phân loại các trạng thái nguyên tử và hạt nhân Chương 19: Ứng dụng lý thuyết nhóm vào vật lý học các hạt cơ bản
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001427  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1292