Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
003.7Co-D
Dewey
003.7
Xuất bản
2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
215tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 09:22 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần mở đầu: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU KHỂN Phần I: HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH TUYẾN TÍNH LIÊN TỤC Chương 1: Mô tả toán học hệ thống tuyến tính liên tục Chương 2: Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều chỉnh tự động Phần II: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN XUNG Chương 1: Tổng quát về hệ thống điều khiển xung Chương 2: Lí thuyết hệ thống điều khiển xung tuyến tính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001576  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 706