Thư viện Lạc Hồng
Nhiệt động học

Ký hiệu xếp giá
536.7Nh-H
Dewey
536.7
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
319tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 09:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Mở đầu nhiệt động học 2. Các hệ khí 3. Tĩnh học các chất lưu 4. Khuếch tán các hạt 5. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học: Cân bằng năng lượng 6. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học 7. Nghiên cứu các chất tinh khiết có hai pha 8. Các máy nhiệt 9. Áp dụng hai nguyên lý cho chất lưu đồng nhất không lý tưởng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001431  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1329