Thư viện Lạc Hồng
Cơ học ứng dụng : Phần lý thuyết

Ký hiệu xếp giá
620.1Co-D
Dewey
620.1
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
432tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: CƠ HỌC VẬT RẮN A: ĐỘNG HỌC Chương 1: Động học điểm Chương 2: Các chuyển động cơ bản của vật rắn Chương 3: Chuyển động song phẳng của vật rắn Chương 4: Tổng hợp chuyển động Chương 5: Động học cơ cấu B: TĨNH HỌC Chương 6: Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học Chương 7: hệ lực phẳng Chương 8: Hệ lực không gian B: ĐỘNG LỰC HỌC Chương 9: Các định luật cơ bản của động lực học và phương trình vi phân chuyển động của chất điểm Chương 10: Động lực học cơ hệ Chương 11: Các định lý tổng quát của Động lực học cơ hệ Chương 12: Động lực học vật rắn Chương 13: Động lực học máy Phần 2: SỨC BỀN VẬT LIỆU Chương 14: Mở đầu Chương 15: Kéo - Nén đúng tâm Chương 16: Xoắn thuần túy của thanh thẳng Chương 17: Uốn phẳng của thanh thẳng Chương 18: Thanh chịu lực phức tạp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001435  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 912