Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
003.7Di-D
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
250tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 10:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm về điều khiển tự động Chương 2: Mô tả toán học của phần tử và hệ thống điều khiển Chương 3: Các khâu động học của hệ thống điều khiển Chương 4: Biến đổi Laplace Chương 5: Ổn định của hệ thống điều khiển Chương 6: Phương pháp tần số Chương 7: Hiệu chỉnh hệ thống điều khiển tự động Chương 8: Hệ thống điều khiển bằng dầu ép Chương 9: Hệ thống điều khiển bằng khí ép Chương 10: Hệ thống điều khiển bằng điện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001580  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3441