Thư viện Lạc Hồng
Điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
003.7Di-D
Dewey
003.7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1996
Mô tả
237tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển I : Chương 1: Đại cương về hệ thống điều khiển Chương 2: Phần tử và hệ thống điều khiển tự động Chương 3: Phương pháp mô tả toán học HTĐKTĐ Chương 4: Các tiêu chuẩn chất lượng của hệ thống Chương 5: Kỹ thuật đánh giá tính ổn định của hệ thống Chương 6: Hiệu chỉnh và thiết kế hệ thống điều khiển tuyến tính Quyển II: Chương 7: Thiết kế hệ thống điều khiển hồi tiếp phi tuyến Chương 8: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001581  Còn  Rỗi          
100001582  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2846