Thư viện Lạc Hồng
Tâm lý học quản trị kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
158.658Ta-D
Dewey
158.658
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
237tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
02/07/2004 03:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Nhập môn tâm lý học quản trị kinh doanh. Chương II : Một số vấn đề tâm lý học nhân cách người lao động. Chương III : Một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong tập thể. Chương IV : Tâm lý học về hoạt động và nhân cách người lãnh đạo. Chương V : Giao tiếp trong quản lý. Chương VI : Một số vấn đề trong hoạt động thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000009  Còn  Rỗi          
100000011  Còn  Rỗi          
100000012  Còn  Rỗi          
100000015  Còn  Rỗi          
100000043  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1082