Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
003.707 6Ba-D
Dewey
003.707 6
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
261tr ; 24,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 10:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Các ví dụ về hệ thống điều khiển tự động trong công nghiệp Phần 2: Hệ điều khiển tự động tuyến tính liên tục Phần 3: hệ điều khiển tự động phi tuyến Phần 4: hệ điều khiển tự động rời rạc Phần 5: Thiết kế hệ điều khiển tự động Phần 6: Các bài giải mẫu và đáp án chọn lọc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001583  Còn  Rỗi          
100001584  Còn  Rỗi          
100001585  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2539