Thư viện Lạc Hồng
Hình học họa hình T1

Ký hiệu xếp giá
604.2Hi-H
Dewey
604.2
Xuất bản
Tái bản lần 8. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
187tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 10:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU THẲNG GÓC Chương 1: Điểm, đường thẳng, mặt phẳng Chương 2: Các phép biein đổi hình chiếu Chương 3: Đường và mặt Phần 2: PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Chương 4: Điểm, đường thẳng, mặt phẳng Chương 5: Các loại hình chiếu trục đo thường dùng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001320  Còn  Rỗi          
100001321  Còn  Rỗi          
100001322  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1010