Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết Điều khiển tự động

Ký hiệu xếp giá
003.7Ly-D
Dewey
003.7
Xuất bản
4. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
403tr ; 20,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 10:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động Chương 2: Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống TĐĐK khảo sát trong miềm tần số Chương 3: Ổn định của hệ thống điều khiển tự động Chương 4: Phân tích chất lượng hệ thống điều khiển Chương 5: Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động tuyến tính Chương 6: Hệ thống điều khiển xung - số Chương 7: hệ thống điều khiển tự động tối ưu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001586  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1007