Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết Điều khiển tự động hiện đại

Ký hiệu xếp giá
003.709 04Ly-D
Dewey
003.709 04
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
235tr ; 24,5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 11:02 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I : CHẤT LƯỢNG TỐI ƯU THƯỜNG GẶP Phần II: ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU Phần III: ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001587  Còn  Rỗi          
100001588  Còn  Rỗi          
100001589  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1029