Thư viện Lạc Hồng
Hình học họa hình : Bài tập

Ký hiệu xếp giá
604.207 6Hi-H
Dewey
604.207 6
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
150tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 11:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Phép chiếu Chương 2: Biểu diễn điểm - Đường thẳng - Mặt phẳng Chương 3: Các bài toán về vị trí Chương 4: Các bài toán về lượng Chương 5: Các phép biến đổi hình chiếu Chương 6: Biểu diễn đường cong và các mặt Chương 7: Mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong Chương 8: Giao điểm của mặt phẳng với đa điên và mặt cong Chương 9: Giao điểm của đường thẳng với các mặt Chương 10: Giao tuyến của hai mặt Chương 11: Khai triển các mặt Chương 12: Hình chiếu trục đo
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001325  Còn  Rỗi          
100001326  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 895