Thư viện Lạc Hồng
Vẽ kỹ thuật

Ký hiệu xếp giá
604.2Ve-T
Dewey
604.2
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2003
Mô tả
259tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 02:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Vật liệu dụng cụ vẽ và cách sử dụng Chương 2: Những tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật Chương 3: Vẽ hình học Chương 4: Hình chiếu vuông góc Chương 5: Giao tuyến của vật thể Chương 6: Hình chiếu trục đo Chương 7: Hình chiếu chủa vật thể Chương 8: Hình cắt và mặt cắt Chương 9: bản vẽ chi tiết Chương 10: Vẽ quy ước một số chi tiết thông dụng Chương 11: Các mối ghép Chương 12: Bản vẽ lắp Chương 13: Sơ đồ Chương 14: Tự động hóa lập bản vẽ kỹ thuật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001592  Còn  Rỗi          
100005123  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1025