Thư viện Lạc Hồng
Bản vẽ kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế

Ký hiệu xếp giá
604.204 Ba-T
Dewey
604.204
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 1998
Mô tả
399tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 02:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Tiêu chuẩn chung về bản vẽ kỹ thuật Phần 2: Biểu diễn quy ước và đơn giải hóa Phần 3: Ghi chỉ dẫn trên bản vẽ kỹ thuật Phần 4: Ký hiệu bằng hình vẽ - Sơ đồ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001595  Còn  Rỗi          
100001597  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 891