Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý máy

Ký hiệu xếp giá
621.8Ng-M
Dewey
621.8
Xuất bản
2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
386tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 02:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cấu trúc cơ cấu Chương 2: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Chương 3: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - Bài toán vị trí Chương 4: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp - Bài tính vận tốc và bài tính gia tốc Chương 5: Phân tích động học cơ cấu phẳng toàn khớp thấp Chương 6: Cân bằng máy Chương 7: Ma sát trong khớp động Chương 8: Chuyển động thực của máy Chương 9: Cơ cấu Cam phẳng Chương 10: Cơ cấu bánh răng phẳng Chương 11: Cơ cấu báng răng không gian Chương 12: Hệ thống bánh răng Chương 13: Cơ cấu truyền động đai Chương 14: Cơ cấu có truyền động đặc biệt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001639  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1347