Thư viện Lạc Hồng
Nhân sự chìa khóa của sự thành công

Ký hiệu xếp giá
158.658 3Nh-C
Dewey
158.658 3
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 1999
Mô tả
142tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/07/2004 08:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I : Sử dụng người. Chương II : Điều khiển nhân viên. Chương III : Đào tạo người. Chương IV : Phát huy con người. Chương V : Con người.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000001  Thất lạc            
100000002  Còn  Rỗi          
100000003  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1795