Thư viện Lạc Hồng
Vẽ kỹ thuật cơ khí : Bài tập - T2

Ký hiệu xếp giá
604.207 6 Ve-K
Dewey
604.207 6
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
96tr ; 38x27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2004 02:47 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 8: Lập bản vẽ chi tiết Chương 9: Lập bản vẽ lắp Chương 10: Đọc Bản vẽ lắp và vẽ tách chi tiết Chương 11: Đọc và lập Sơ đồ Chương 12: Bản vẽ xây dựng Chương 13: Đọc bản vẽ cơ khí Chương 14: Vẽ thiết kế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001607  Còn  Rỗi          
100001608  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 896